یکی از مهمترین و ریشه ای ترین پارامترهایی که در اضافه وزن دخیل است، ناخودآگاه و الگو های ذهنی ما می باشد.
با برنامه ریزی مجدد ناخودآگاه بسیاری از این مشکلات بصورت اتوماتیک حل خواهند شد.
در ادامه این دوره بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد،
و همچنین در مورد سایر پارامترهایی که این مشکل را به وجود آورده و تثبیت می کنند.
برای شرکت را این دوره نیاز به رژیم سخت و ورزشهای سنگین نیست

آموزش مدیتیشن

Click me!