دوره تخصصی ستارگان ان ال پی

1,950,000 تومان

در این دوره حرفه ای یاد می‌گیرید چگونه با سخنان خود، افکار خود و دیگران را کنترل کنید و انسانی تاثیر گذار باشید. این که چگونه دیگران متقاعد می شوند، به این که چطور بعضی از افراد به خصوص می‌توانند مردم را تا حد زیادی ترغیب کنند و به خواسته های خود از جمله درآمد های بالا، رابطه عاطفی و سایر خواسته های خودشان در هر جمعی می رسند. به این فکر کنید تا حالا چقدر به دلیل این که توانستید در جمعی اشخاص را برای رسیدن به خواسته خود متقاعد کنید، ضربه خوردید؟ چند بار شده که در گذشته به خاطر این عدم توانایی حقوقتان پایمال شده و حتی تحقیر شدید؟
در زندگی امروز هر چند بیشتر کارها ظاهرا فیزیکی هستند اما بیشتر نتایج زندگی ما از کارهای ذهنی ما حاصل می شود. به همین دلیل می‌توانید افراد بسیاری را ببنید که مثلا در شغل خود و حتی در یک شغل تلاش فیزیکی تقریبا یکسان دارند اما نتایجی بسیار متفاوت به دست می آورند. شخصی که به دلیل ارائه مناسب زحمت و خدمات خود آن را با ارزش تر معرفی می کند و حقوق بیشتری می گیرد و طرف مقابل هم راضی است اما شخص دیگری حتی با تلاشی بیشتر نه تنها نمی توانید حقوق خود را بگیرد بلکه طرف مقابل هم بعد از آن ناراضی خواهد بود.

ارتباط مغز و بافت ها
دوره تخصصی ستارگان ان ال پی

1,950,000 تومان