بایگانی برچسب: ازدواج

۸ مرحله اتحاد دوباره شعله دوقلو

ارتباط شعله های دوقلو

اتحاد دوباره شعله های دوقلو بطور کلی هشت مرحله در روابط شعله دو قلو وجود دارد که هر قل آن را طی میکند، تا به آخرین مرحله یعنی اتحاد دوباره و بهم پیوستگی را تجربه کنند. مراحل پیوند شعله های دوقلو ۱-اشتیاق برای یکی شدن۲-ملاقات با یکدیگر۳-عاشق شدن۴-رابطه رویایی۵-آشفتگی۶- تعقیب و گریز۷-تسلیم و رها شدن۸-اتحاد…

جفت روحی و شعله دوقلو چیست؟ روش پیدا کردن، نشانه های نیمه گمشده حقیقی

جفت روحی

ما در دروان زندگی با جفت های روحی بسیاری آشنا می شویم
دوقلوی روحی یا Twin flame “یک روح” است که به دو روح تقسیم شده است.
هر قُل یک روح کامل است، نه یک روح نصفه. این وظیفه آنهاست تا با هم جامع تر شوند.