بایگانی برچسب: جملات تاکیدی

چگونه جملات تاکیدی مثبت و اثرگذار‌تری بسازیم؟اصول ساخت عبارت‌های تاکیدی

جملات تاکیدی

قواعد ساخت جملات تاکیدی جملات تاکیدی از قدرتمندترین و آسانترین ابزاری ست که میتوانیم از آن برای تحول شخصیت بهره ببریم. آنها به افکار دائمی و در نهایت به واقعیت تبدیل میشوند، از دید برخی استفاده جملات تاکیدی بی فایدست، اکثر کسانب که از آن استفاده کرده اند به خاطر اینکه کارایی نداشته رهاش کردند،…