بایگانی برچسب: ذهن ناخودآگاه و ذهن خودآگاه

ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه چیست؟ و هر کدام چه خصوصیاتی دارند؟

ضمیر ناخودآگاه

حتما برات پیش آمده گاهی با وجود تلاش های زیاد به موفقیت و کامیابی نمیرسی و گاهی با خودت فکر میکنی چرا من هیچ شانسی ندارم یا چرا انقدر بدشانسم! زندگی آدمای موفق رو میبینی و تصور میکنی اونا تمام سهم شانس و خوشبختی رو ازت گرفتن. میدونی تفاوتت با آدمای موفق چیه؟ اونها یادگرفتن…