بایگانی برچسب: سابلیمینال

سابلیمینال چیست ؟ ساخت سابلیمینال واقعی با ۲ راهکار تضمینی

سابلیمینال چیست ؟

سابلیمینال چیست ؟ در این مقاله می خواهیم خیلی اصولی وجدی به این بپردازیم که پیام های پنهانی یا سابلیمینال چیست ؟ و چگونه می توانیم برای برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه خود، سابلیمینال بسازیم؟ سابلیمینال مسیج (subliminal message) چیست؟ پیام های پنهان یا « سابلیمینال » شامل پیام هایی هستند که به صورت آگاهانه نمی…