بایگانی برچسب: لایت ورکر

لایت ورکر های واقعی چه کسانی اند و برای چه آفریده شده اند؟ لایت ورکر های جعلی را بشناسید!

لایت ورکر های واقعی چه کسانی اند؟

نور عدم تاریکی و تاریکی عدم نوره. لایت ورکر ها، افرادی هستن که با نور کار میکنن. نور بدون حضور تاریکی و تاریکی بدون حضور نور شناخته نمیشن. نور، رهاییه، حس سبک و آزاد بودن. سلامتی، احساس خوب و یک جریان انرژی مثبت.حیات…نور به ما احساس زنده بودن و حس خوب در مورد خودمون میده…حقیقتشفافیتآگاهیاعتماد…