بایگانی برچسب: متافیزیک

لایت ورکر های واقعی چه کسانی اند و برای چه آفریده شده اند؟ لایت ورکر های جعلی را بشناسید!

لایت ورکر های واقعی چه کسانی اند؟

نور عدم تاریکی و تاریکی عدم نوره. لایت ورکر ها، افرادی هستن که با نور کار میکنن. نور بدون حضور تاریکی و تاریکی بدون حضور نور شناخته نمیشن. نور، رهاییه، حس سبک و آزاد بودن. سلامتی، احساس خوب و یک جریان انرژی مثبت.حیات…نور به ما احساس زنده بودن و حس خوب در مورد خودمون میده…حقیقتشفافیتآگاهیاعتماد…

تله کینزی چیست؟ آموزش عملی تکان دادن اشیاء با قدرت ذهن

تله کینزی چیست؟

تله کینزی چیست؟ تله کینزی به توانایی کنترل و حرکت دادن اجسام گفته میشود که یکی از زیرشاخه های کینزی ها میباشد. کینزیز چیست؟ کینزیز یا کینزی ها به کنترل یا تغییر یک وضعیت (خارج از بدن ) با استفاده از قدرت ذهن می گویند که انواع مختلفی دارد: هیدرو کینزی:کنترل آب پیروکینزی: کنترل آتش…