بایگانی برچسب: پیام های پنهان

۶ سوء برداشت خطرناک از قانون جذب

سوء برداشت های قانون جذب

اگر در مورد قانون جذب چیزایی می دونی ولی تا نتایجی رو که می خواستی نگرفتی و می خوای بدونی مشکل از کجاست؟ این مقاله دقیقا برای تو نوشته شده! همین جا بهت قولی می دم که بعد از خواندن این مقاله حتی فکرشم نمی کردی دیدگاهت نسبت به قانون جذب و جهان هستی اینقدر…