بایگانی برچسب: کالبد اختری

کالبد انسان | آشنایی با ۷ کالبد اصلی انسان و ارتباط آن ها با چاکراها

کالبدهای انسانی

کالبدهای انسان چیست؟ همه عرفا و باطن گرایان متفق النظر هستند که انسان، موجودی دو بعدی یا دو وجهی ست، یعنی از بخش فیزیکی و ماورائی به وجود آمده است. کالبد فیزیکی انسان همین جسمی ست که در این دنیای مادی قادر به درک و احساس آن با حواس پنج گانه هستیم و بعد ماورائی،…

برون فکنی چیست؟ تجربه ای مشابه مرگ و چطور می توان آن را تجربه کرد؟

فرافکنی چیست؟

قبل از این که بخواهید در مورد برون فکنی بدانید، باید با کالبد اثیری یا کالبد اختری و ویژگی‌های آن آشنا شوید. کالبد اثیری یا کالبد اختری چیست؟ کالبد چیست؟ کالبد در حقیقت ابزار‌های ما برای زندگی در ابعاد مختلف است. برای مثال جسم ما یک وسیله برای زندگی کردن در اولین بعد و دنیای…